Ραδιοφωνική συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη στις 06/04/2016